Programy Unijne

Realizowane projekty

"Euroregionu Tekstylnego Niemcy- Polska- Czechy"

Stowarzyszenie Włókienników Polskich realizuje program unijny polegajacy na współpracy w ramach "Euroregionu Tekstylnego Niemcy- Polska- Czechy". Partnerem wiodącym ze strony polskiej jest Oddział Stowarzyszenia Włókienników Polskich we Wrocławiu i jego przewodnicząca Elżbieta Paradowska.

www.eurotextilregion.de