Czasopisma branżowe

Zapraszamy wszystkich do lektury czasopism branżowych. Są one najbardziej aktualnym źródłem informacji fachowych i wiadomości na temat tego co dzieje się w branży.

Apparel.info.pl – niezależna platforma informacyjna dla branży odzieżowo-tekstylnej

Zapraszamy na stronę platformy www.apparel.info.pl

Redaktor naczelna: Joanna Elmrych-Bocheńska
tel.:(+48) 426338041, 604597702
e-mail: admin@apparel.info.pl

Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra

Zapraszamy na stronę wydawnictwa www.przeglad-wlokienniczy.pl Sigma NOT

Redaktor Naczelny:Zdzisław Marzec
tel.:(+48) 426306487
e-mail: pewos@op.pl

Przegląd Techniczny

Zapraszamy na stronę www.przeglad-techniczny.pl

Redaktor Naczelna: Ewa Mańkiewicz-Cudny
tel./fax : (+48) 226510068
e-mail: emc@vip.wp.pl

Rynek Mody

Zapraszamy na stronę www.rynekmody.pl

Redaktor Naczelna: Hanna Gajos
tel.:(+48) 226224134
e-mail: biuro@rynekmody.pl