zaproszenie

Usługi Rzeczoznawców

Reklamacja Zespół Rzeczoznawców SWP skupia doświadczonych specjalistów z całej Polski. Dokonują oni oceny wyrobów włókienniczych, odzieżowych i skórzanych, a także technologii i maszyn do ich wytwarzania. Wykonujemy opinie na zlecenie osób prywatnych oraz instytucji i przedsiębiorstw. Nasi rzeczoznawcy wykonują również opinie wniosków o fundusze unijne na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie lub dotacje z funduszy unijnych.

Naszymi stałymi zleceniodawcami są Sądy i Urzędy Celne i inne Instytucje państwowe co potwierdza fachowość, kompetencje i obiektywizm naszych Rzeczoznawców.

Odrzucono Twoją reklamację?

Skontaktuj się z nami. Oferujemy pomoc w zakresie reklamacji towarów, oceniamy jakość wyrobów włókienniczych, odzieżowych i skórzanych oraz szacujemy ich wartość. Opinie sporządza rzeczoznawca obuwia, rzeczoznawca odzieży. Zajmujemy się też sporządzaniem pism reklamacyjnych. Swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę. Przykłady zgłaszanych problemów: reklamacja obuwia, reklamacja kurtki, reklamacja spodni, reklamacja odzieży, reklamacja garnituru, reklamacja tapicerki meblowej itp.

Jakie opinie wykonujemy:

U rzeczoznawców SWP można zaopiniować:

 • tkaniny i dzianiny
 • przędze naturalne i syntetyczne
 • obuwie i wyroby kaletnicze
 • odzież z tkanin, dzianin i skóry
 • obicia tapicerskie z tkanin, ekoskóry i skóry - meble
 • maszyny do produkcji włókienniczej, odzieżowej i skórzanej
 • instalacje przemysłowe

Opinie mogą dotyczyć np:

 • jakości, rodzaju i ilości zastosowanych surowców
 • jakości wykonanych wyrobów
 • wartości i ilości towarów ( również wycena nieruchomości)
 • sposobu konserwacji towarów i ich eksploatacji
 • innowacyjności przedsięwzięć produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych

Jak złożyć zamówienie

I. Aby otrzymać opinię nt. pojedyńczych wyrobów tekstylnych i skórzanych należy:

I.1  Dostarczyć wyrób do Biura Zespołu Rzeczoznawców SWP które mieści się w "Domu Technika" przy placu Komuny Paryskiej 5A ,90-007 Łódź, piętro VIII lokal . 806, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16

Do opiniowanego wyrobu należy dostarczyć całą dokumentację z nim związaną np. paragon zakupu, zgłoszenie reklamacji. Wyrób może być dostarczony bezpośrednio do biura lub za pośrednictwem poczty czy kuriera. W tym przypadku opinię wraz z wyrobem odeślemy tą samą drogą na koszt klienta.

I.2 Opłacić wartość opinii (patrz cennik) do kasy Zespołu Rzeczoznawców

lub na konto SWP w banku Millennium nr 64 1160 2202 0000 0001 1100 4415

I.3 Opinie na wyroby typowe wykonujemy w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia wraz z przedmiotem opinii.

I.4 Jeśli masz jakieś wątpliwości możesz skontaktować się z nami

 • telefonicznie: 42 632 71 15,  42 633 40 95
 • za pomocą faxu: 42 632 20 93
 • poprzez e-mail biuro@swplodz.pl

II. Jeśli chcesz nam zlecić wykonanie opinii niestandardowej lub na większą partię wyrobów:

II.1 Prześlij zlecenie wraz z opisem zakresu na adres e-mail lub fax (dane w pkt. I.4)

II.2 Zadzwoń lub my prześlemy e-mail (lub zadzwonimy) i przekażemy wstępny koszt opinii.

II.3 Wspólnie określimy dalszy tryb realizacji zlecenia

Cennik

Koszt wykonanie opinii na temat pojedynczych sztuk wyrobów dostarczonych do SWP:

 • Obuwie - 50,00 zł.
 • Odzież - 86,00 zł. - 160,00 zł.
 • Odzież skórzana - 120,00 zł. - 210,00 zł.
 • Tapicerka meblowa z tkanin - 160,00 zł. - 510,00 zł.
 • Tapicerka meblowa ze skóry i ekoskóry - 260 zł. - 510,00 zł.
 • Koszt innych opinii ustalamy każdorazowo po określeniu ich zakresu i przedmiotu.

Powyższe ceny są cenami brutto. Zespół Rzeczoznawców jest płatnikiem VAT.

Szczegółowa oferta badania wody i ścieków

Badania wody i ścieków wykonujemy według najnowszych norm PN, EN i ISO .  

Nasze badania obejmują następujące parametry: temperaturę, ph, zawiesinę, biochemiczne zużycie tlenu ( BZT% ),chemiczne zapotrzebowanie tlenu ( CHZT ), chlorki, azot amonowy, siarczany,   fosfor ogólny, substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, substancje ropopochodne.

Ilość pobieranych prób jest określona w umowie zawartej ze ZW i K - iem

a determinuje ją zmianowość przedsiębiorstwa ( 8 - 12 próbek ).

Dodatkowo oferujemy badania następujących metali: ołów, nikiel, miedź, chrom ogólny, chrom III, chrom VI,

arsen, antymon, kadm, rtęć, kobalt, cynk, cyna

oraz innych substancji chemicznych:   chlor wolny cyjanki wolne, cyjanki wiązane, fenole lotne, siarczki.

Wyjściowe ceny:

1. podstawowe badania wody i ścieków- 100 zł. ( 1 próba )

2. oznaczenie metale - 80 zł. ( jeden   metal )

3. inne - 50 zł. ( jedna substancja )

Podane ceny są cenami netto i podlegają negocjacjom. 

Nie wykonujemy badań mikrobiologicznych.

Kontakt:

1. tel. 42 632 71 15,

2. tel. / fax   42 632 20 93

3. e-mail: biuro@swplodz.pl

Ogłoszenie dla rzeczoznawców

Zarząd Glówny Stowarzyszenie Włókienników Polskich nawiąże współpracę ze specjalistami w zakresie odzieżownictwa i wyrobów skórzanych zamieszkałymi w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Warszawie.

Dokumenty aplikacyjne:

Ikona PDFRegulamin rzeczoznawcy

Ikona PDFKodeks etyczny rzeczoznawcy

Ikona PDFWniosek kandydata na rzeczoznawcę


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt